INTEC IndustriŽle Geluidbeheersing
Werken aan stilte met een optimale kwaliteit


Speciale geluidabsorberende dempers

TRANSFORMATIEDEMPER
Algemeen
Tijdens het afblazen van stoom of gassen worden, meestal voor kortere perioden, hoge geluidniveau's geproduceerd. Omdat dit afblazen zowel overdag als 's nachts gebeurt, en ook in bewoonde gebieden, worden er eisen gesteld aan de maximale geluidbelasting bij afblazen.

Doordat een hoge geluiddemping gecombineerd moet worden met een relatief korte afblaastijd vereiste dit altijd grote en dure constructies. De INTEC transformatiedemper maakt het mogelijk in veel gevallen tegen een fractie van de oorspronkelijke kosten hetzelfde resultaat te bereiken.

Een tussenschakeldemping TSD (dat is het verschil in geluidniveau zonder en met demper, gemeten op dezelfde plaats en onder dezelfde omstandigheden) van 20 tot 40 dB(A) kan met deze demper worden gerealiseerd. Wordt een absorberende buitenmantel toegevoegd dan kan de te bereiken TSD oplopen tot 60 dB(A).

Werkingsprincipe
De geluidfrequenties die bij het afblazen ontstaan worden door de demper voor een belangrijk deel omgezet (getransformeerd) in frequenties die buiten het voor de mens hoorbare gebied liggen. Omdat het menselijk oor die frequenties niet kan opvangen wordt dat gedeelte van de geluidenergie niet alleen onhoorbaar, maar daardoor ook onschadelijk.

Constructie
De INTEC transformatiedemper bestaat uit een aan ťťn zijde gesloten buis, waarvan de diameter meestal gelijk is aan die van de afblaasleiding. In de buiswand worden een groot aantal kleine gaatjes van uiterst nauwkeurige afmeting aangebracht. Het patroon, het aantal en de diameter van de gaatjes wordt bepaald door de vereiste TSD en eventueel de vereiste afblaastijd. Iedere demper wordt door de INTEC-ingenieurs dan ook afzonderlijk berekend.

Deze demper kan in principe zo worden ontworpen dat de drukval over de demper verwaarloosbaar klein is. Dit is vooral van belang wanneer de demper na een veiligheidsklep wordt gemonteerd. De zeer beperkte afmetingen en het daarmee samenhangende geringe gewicht zorgen ervoor dat de demper zonder steunconstructie direct op de afblaasleiding kan worden geplaatst. Standaard wordt de demper vervaardigd van roestvaststaal, gebeitst en gepassiveerd.

Uitvoeringsmogelijkheden
De diameter van de demper wordt aangepast aan die van de afblaasleiding. Door zijn constructie is deze demper geschikt voor leidingdiameters tot 125 mm.
De aansluiting kan naar keuze geschieden met een draadnippel of met een flens, in beide gevallen op specificatie afnemer.
Behalve van roestvaststaal kan de demper ook van andere hoogwaardige staalsoorten worden vervaardigd, zoals Monel, Hastelloy, enz.


ROOTSBLOWER-DEMPER

Algemeen
Een Rootsblower wordt door de procesindustrie graag toegepast vanwege de zeer grote betrouwbaarheid en de degelijkheid van de pomp. Dit is met name van belang omdat veelal media worden verpompt met een hoge vochtigheidsgraad en/of een sterke graad van vervuiling. Het probleem van deze pomp zit in de zeer hoge geluidproduktie, waarbij bovendien vaak een als hinderlijk ervaren zuivere toon wordt geproduceerd.

Een gewone absorptiedemper kan hier niet worden ingezet. Enerzijds niet vanwege de sterke vervuiling en/of vochtigheid, anderzijds doordat daarmee een zuivere toon niet wordt weggenomen.

INTEC BV bouwt speciaal voor Rootsblowers aangepaste geluiddempers, die werken volgens het resonatorprincipe. Hiermee kan een tussenschakeldemping TSD worden gerealiseerd van 20 tot 25 dB(A).

Constructie
Aan de constructie moeten hoge eisen gesteld worden. In de eerste plaats berekenen de INTEC-ingenieurs het resonatorgedeelte, aangepast aan de pomp en de geproduceerde zuivere toon. De daarbij toegepaste techniek maakt de demper vrijwel ongevoelig voor vuil en vocht. Het geheel wordt ondergebracht in een stevige stalen behuizing. Daarbij wordt rekening gehouden met de pulsvormige stromingskarakteristiek van de pomp. De ontwikkelde krachten zijn vrij destructief, zodat hoge eisen gesteld worden aan het laswerk en de bevestiging van interne delen.

Uitvoeringsmogelijkheden
Uitwendig kan de demper worden voorzien van ieder gewenst verfsysteem. Indien het medium erg veel vocht bevat kan als extra door INTEC een speciaal ontwikkelde waterafscheider worden ingebouwd.


AFBLAASDEMPERS

Algemeen
Bij het afblazen van stoom of gas ontstaan hoge geluidniveau's, waardoor de betreffende afblaasleiding voorzien moet worden van een geluiddemper die voldoende tussenschakeldemping TSD oplevert (dat is het verschil in te meten geluidniveau's, op dezelfde plaats en onder dezelfde kondities, zonder en met demper).

Voor kleinere leidingdiameters kan de INTEC transformatiedemper worden toegepast. Bij grote leidingdiameters en hoge capaciteiten dient echter een speciale afblaasdemper te worden gebouwd. INTEC bouwt deze dempers voor zowel stoom als gassen en voor alle voorkomende proceskondities. Dat wil zeggen: zowel voor zeer hoge als zeer lage drukken; zowel voor zeer hoge temperaturen (bijvoorbeeld oververhitte stoom) als zeer lage temperaturen (zoals stikstof of zuurstof).

INTEC beschikt over de specifieke specialistische kennis en de ervaring die nodig is om deze dempers te kunnen ontwerpen. Daarom kan voor iedere situatie een passende demper worden ontworpen waarvan tevoren de TSD kan worden gegarandeerd.

Uitvoeringsmogelijkheden
De uitvoering is altijd robuust, zodat onder de gegeven proceskondities een lange levensduur gewaarborgd is. Al naar gelang de plaatsingskondities en de specifiek door de afnemer te stellen eisen kan de demper worden voorzien van steunpunten, een komplete steunkonstruktie, hijsogen, aftappunten en een uitwendige conservering.

De conservering kan geschieden volgens elk voor te schrijven verfsysteem. Behalve de standaarduitvoering in gewoon staal kunnen de dempers, indien gewenst of noodzakelijk, ook worden uitgevoerd in roestvaststaal of aluminium.
[Wat en wie is INTEC IndustriŽle Geluidbeheersing]

[Omkastingen] [Coulissendempers] [Ronde dempers]

[Geluidschermen] [Personencabines] [Containers] [Audiocabines]

[Silvent©] [Baffles]