INTEC IndustriŽle Geluidbeheersing
Werken aan stilte met een optimale kwaliteit


Geluidisolerende en -absorberende Containers

Inleiding
Bij het ontwerpen en bouwen van een geluidisolerende container kan niet worden volstaan met het bereiken van voldoende geluidreductie. Vele niet-akoestische faktoren bepalen de noodzakelijke uitvoering, waarbij o.a. gedacht kan worden aan:

 • Toegankelijkheid voor onderhoud en/of reparatie.
 • Verlichting in de container voor onderhoud en/of reparatie.
 • Ventilatie voor afvoer van warmte, eventueel gekombineerd met een systeem voor ontstoffing van de afgezogen en/of toegevoerde lucht.
 • Gemakkelijke verplaatsbaarheid.
 • Regenwaterafvoer bij buitenopstelling.

  In nauw overleg met de klant dienen al deze faktoren afgewogen en opgenomen te worden.

  Geluidisolatiewaarde
  De geluidisolatiewaarde van een bouwelement voor containers wordt d.m.v. een laboratorium-meting vastgesteld. Doordat de omstandigheden hierbij ideaal en altijd gelijk zijn kunnen materialen en constructiemethoden aan de hand van deze waarden goed onderling vergeleken worden.

  Deze waarden kunnen echter niet zonder meer voor de berekening van de totale geluidisolatie van een container worden gebruikt. Dit komt doordat de praktijk nooit ideaal is en zodoende geluid"lekkage" ontstaat, waardoor de isolatiewaarde lager uitvalt. Dit komt door trillingoverdracht via de vloer en/of de containerwand, de noodzaak van leidingaansluitingen, leidingdoorvoeren, ventilatie, enz.

  Bepalend voor het werkelijke resultaat is dan ook de zgn. tussenschakeldemping (TSD). Dit is het werkelijke verschil tussen de geluidniveau's, gemeten op dezelfde plaats, van een bron met en zonder container.

  Door ruime praktijkervaring is INTEC BV in staat voor iedere situatie het resultaat vooraf te berekenen en te garanderen. Afhankelijk van doel en gekozen constructie kunnen dempingswaarden van 20 tot 45 dB(A) worden gerealiseerd.

  Constructie en uitvoering
  INTEC-containers worden gebouwd met behulp van een zware staalconstructie waarin geluidabsorberende en -isolerende elementen worden gemonteerd. De element-opbouw hangt af van de gestelde isolatieeisen. In de meeste gevallen kan echter een zgn. standaardelement worden toegepast, dat speciaal is ontwikkeld om op een breed terrein te kunnen worden ingezet.

  Een dergelijk element bestaat uit een tot een paneel gezette thermisch verzinkte staalplaat van 2 mm dikte, gevuld met speciale geluidabsorberende minerale wol, welke over een breed frequentiegebied hoge absorptiefactoren heeft. De minerale wol wordt aan de absorptiezijde afgedekt met een akoestisch transparant vlies, waarover ter bescherming een 1,0 mm dikke thermisch verzinkte geperforeerde staalplaat wordt aangebracht.

  De minerale wol is rot- en kiemvrij en het element is niet brandbaar volgens NEN 6065, klasse 1. Standaard zijn de elementen 105 mm dik. Voor speciale toepassingen worden echter ook elementdikten van 150 of 200 mm vervaardigd. Om te voldoen aan specifieke eisen wordt het afdekvlies vervangen door een akoestisch transparante PE-folie om indringen van stof, water of olie tegen te gaan.

  Om een goede waterdichtheid te garanderen wordt het dak van de container op afschot gelegd en voorzien van bitumen dakbedekking. Regengoten voor de afvoer van hemelwater naar ťťn zijde van de container zijn standaard.

  De containers worden uitgevoerd met hijsogen, zodat verplaatsing van de container met behulp van een kraan eenvoudig te realiseren is.

  Containers kunnen precies op de gewenste maat geleverd worden, zowel voor permanente als semi-permanente opstelling. Een grote variatie aan opties maken het flexibele aanbod kompleet:
 • Draaideuren eventueel met speciale sloten of panieksluiting en/of stormketting.
 • Wegneembare wanden.
 • Draai-, schuif- of wegneembare luiken.
 • Enkele, dubbele of driedubbele isolerende ramen.
 • Verlichting en ventilatie.

  Mogelijke toepassingen
  Containers kunnen succesvol worden toegepast bij: gasmotoren, dieselmotoren, noodstroomaggregaten, compressoren, TE-units, WKK installaties.
 • [Wat en wie is INTEC IndustriŽle Geluidbeheersing]

  [Coulissendempers] [Ronde dempers] [Speciale dempers]

  [Geluidschermen] [Personencabines] [Audiocabines]

  [Silvent©] [Baffles]