INTEC Industriële Geluidbeheersing
Werken aan stilte met een optimale kwaliteit


Geluidisolerende en -absorberende Personencabines

Inleiding
In een lawaaïge omgeving bestaat vaak de behoefte aan stilte-plekken voor het personeel. Dat kunnen rust- of wachtruimten zijn, maar ook bedieningsruimten, bedrijfskantoren of zelfs telefooncellen.

De INTEC geluidisolerende kabine biedt dan een flexibele oplossing tegen gunstige kosten. Door de speciale constructie kunnen dempingswaarden (verschil tussen het geluidniveau buiten en binnen de kabine) van 25 to 40 dB(A) worden bereikt.
Constructie en uitvoering
De kabine wordt opgebouwd met een frame van speciale kokerprofielen, waartegen aan binnen- en buitenzijde 1,5 mm dikke thermisch verzinkte staalplaat wordt aangebracht. De spouwruimte wordt gevuld met speciale geluidabsorberende minerale wol. Deze minerale wol is kiem- en rotvrij en niet brandbaar volgens NEN 6065, klasse 1.

De vloer is opgebouwd uit een 1,5 mm dikke thermisch verzinkte staalplaat aan de onderzijde van het frame, terwijl de bovenzijde is voorzien van 20 mm dik watervast verlijmd hechthout. Ook hier wordt de spouw gevuld met minerale wol.

De gehele kabine wordt geplaatst op trillingisolatoren, die ook bij sterk trillende vloeren niet behoeven te worden verankerd. Indien daartoe voorzieningen worden aangebracht kan de kabine in zijn geheel met een kraan of heftruck worden verplaatst.

Bij een geluidisolerende kabine wordt de gebruikswaarde door veel meer faktoren bepaald dan alleen een hoge geluidisolatiewaarde.

Voor een goed zicht worden de kabines voorzien van ramen, bestaande uit veiligheidsglas 3/3/1/ met een spouw van 60 mm. Ze worden bevestigd met speciale profielen en afdichtingsstrippen.

Daarnaast is een goede verlichting van belang, die overigens afhangt van het gebruiksdoel. Bij gebruik als bedieningsruimte is een goed zicht op de installatie buiten noodzakelijk, bij gebruik als kantoor een goede werkverlichting.

Voor de verlichting worden stofdichte TL-armaturen toegepast, voorzien van hoogrendements TL-buizen. De bedieningsschakelaar bevindt zich binnen de kabine, naast de deur.

Toegang tot de kabine wordt verkregen via tenminste één speciale geluidisolerende draai- of schuifdeur. Wordt er veel in- en uitgelopen dan bestaat het gevaar dat men de deur(en) voor het gemak open laat staan, waardoor de effectieve isolatiewaarde nihil zou worden. In die gevallen kan een automatisch sluitingssysteem worden verzorgd of (bij stationaire opstelling) een toegangssluis.

Ten behoeve van de ventilatie wordt een axiaalventilator aangebracht met een geluiddempend toe- en afvoerkanaal. Het ventilatievoud wordt bepaald door de toepassing, maar bedraagt tenminste 6.

Aan de binnenzijde wordt de kabine voorzien van een verlaagd geluidabsorberend systeemplafond. Wanden en vloer worden afgewerkt met vinyl in een door de afnemer te kiezen kleur, waarmee een gemakkelijk schoonhouden gewaarborgd is.

De buitenzijde kan, indien gewenst, voorzien worden van, een door de afnemer vast te stellen RAL-kleur en volgens elk gangbaar verfsysteem.

Voor de centrale stroomaansluiting wordt een speciale aansluitdoos in de wand van de kabine aangebracht. Mogelijke opties zijn verder:
 • Aansluiting voor telefoon en/of bedieningskabels; omroepinstallatie.
 • Anderssoortige vloerbedekking en/of wandbekleding.
 • Airconditioning; regelbare verlichtingssterkte.
 • Sanitaire voorzieningen; etc.


  [Wat en wie is INTEC Industriële Geluidbeheersing]

  [Coulissendempers] [Ronde dempers] [Speciale dempers]

  [Geluidschermen] [Audiocabines] [Containers]

  [Silvent©] [Baffles]